Eenvan de features van Telegram is de mogelijkheid om een “secret chat” op te zetten.
Het enige geheime aan dit deel is dat de berichten niet op de Telegram servers worden opgeslagen. De data wordt wel opgeslagen in de SQlite database.

In onderstaand voorbeeld sturen Wim en Peter berichten naar elkaar. In dit geval is Peter de eigenaar van de onderzochte telefoon. De berichten komende van Wim hebben hier een negatieve Docid, terwijl berichten welke door Peter verzonden zijn, een “normale” Docid hebben.
Beiden hebben een “lang” Docid in deze “secret chat”, terwijl alle ander chats een normaal oplopend nummer hebben.

SQLite-database-viewer-all