Hoewel de zelfvernietigings-opties het mogelijk maken om berichten automatisch te verwijderen van de telefoon, blijven er soms wel sporen achter van deze berichten in de ruwe data van de database. Als we het bestand tgdata_index.db in een Hex-editor of in dit geval in Encase Forensic openen, kun je zien dat er delen van de “zichzelf vernietigende berichten” kunnen worden gevonden.
Zie dat voor sommige woorden de eerste letter ontbreekt. 

self-destructing