Een door ons gedecrypte TomTom triplog werd gebruikt om berekeningen te maken van de afstand en snelheid vlak voor een aanrijding. In dit onderzoek reed de chauffeur niet te hard en was op tijd met remmen. Hij had de aanrijding kunnen voorkomen, ware het niet dat een achterligger op hem botste, waardoor hij doorschoot tegen zijn voorgangen.

De totale afstand van de route die we gebruikten was 613.54 meter.
De tijdspanne is 2012-04-01 16:12:00 tot 16:12:29. (16:12:29 is het laatste “punt” in beweging. Hierna volgen alleen nog gps-punten op globaal dezelfde plaats. (Deze GPS fixes staan globaal in een gebied van 4 by 4 meter.)

Als Google Earth ons de juiste informatie geeft, kunnen we de snelheid berekenen die op dit stuk gemiddeld werd gereden.
Dit betrof 613,54 meter / 29 seconden = 21,156 meter/seconde = 76,163 Km / h.

Dat is ver onder de maximum snelheid van 110km/h op die plek (maar het blijft een gemiddelde).

decrypted-tomtom-triplog